HomeЗаходи ААЮ

ОНЛАЙН АНКЕТА УЧАСНИКА Заповнити зараз!

МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

«ВІТЧИЗНЯНА ЮРИДИЧНА НАУКА В УМОВАХ СУЧАСНОСТІ»

м. Харків, 18–19 березня 2022 р.

 

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Вітчизняна юридична наука в умовах сучасності», яка відбудеться 18–19 березня 2022 року в м. Харків.

За результатами конференції планується видати збірник матеріалів конференції.

В рамках конференції планується робота за наступними тематичними секціями:

 1. Теорія та історія держави і права, філософія права.
 2. Конституційне право України та зарубіжних країн, конституційний процес, міжнародне публічне право.
 3. Актуальні проблеми державного будівництва та місцевого самоврядування, адміністративне та фінансове право, адміністративний прцес, інформаційне право.
 4. Цивільне право та процес, господарське право та процес, сімейне право, міжнародне приватне право.
 5. Кримінальне право та кримінологія, кримінально-виконавче право.
 6. Кримінальний процес та криміналістика.
 7. Трудове право та право соціального забезпечення.
 8. Земельне, аграрне, екологічне та природоресурсне право.

 

Форма проведення: дистанційна.

 

Для участі у конференції необхідно:

 1. Заповнити онлайн анкету учасника на сайті ГО «Асоціація аспірантів-юристів»;
 2. Надіслати електронний варіант тез доповіді;
 3. Після отримання реквізитів надіслати відскановану (сфотографовану) копію квитанції про сплату організаційного внеску.

Вищезазначені матеріали необхідно надіслати до 23.00 год. 15 березня 2022 року на наступну адресу: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Документи повинні бути підписані за наступним прикладом: Семененко_Тези, Семененко_Квитанція.

 

Примітка:

 1. Про одержання матеріалів для участі у конференції Оргкомітет обов’язково надішле підтвердження протягом 2-3 робочих днів.
 2. У випадку неодержання підтвердження просимо звернутись до Оргкомітету (телефон: 099 415-08-03).

 

Вимоги до оформлення тез доповідей

 • Обсяг наукових тез – до 5 сторінок, текстовий редактор – Microsoft Word, орієнтація – книжкова, поля – усі 20 мм; гарнітура – Times New Roman, кегель – 14, міжрядковий інтервал – 1,5.

 • Перший рядок – назва секції (шрифт жирний, вирівнювання – праворуч)

 • Другий рядок – назва доповіді (великими літерами, шрифт жирний, вирівнювання по центру).

 • Третій – прізвище та ініціали автора (шрифт жирний, вирівнювання по центру).

 • Четвертий – науковий ступінь, вчене звання, посада, курс та місце навчання (роботи).

 • Далі йде текст доповіді, вирівняний по ширині з відступом зліва 1,25 см.

 • Посилання у тексті оформляються у квадратних дужках – [2, 56], де перше число означає порядковий номер у списку використаних джерел, друге – номер сторінки.

 • Список літератури розміщується наприкінці тексту і повинен бути оформлений відповідно до існуючих стандартів бібліографічного опису (див.: ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання»).

 

Розмір організаційного внеску становить 210 грн (у вартість входить друк та розсилка авторам друкованого збірника).

Оргкомітет здійснює рецензування тез доповідей, після чого учасники отримують реквізити для оплати організаційного внеску.

Бажаючим подати для участі у конференції тези двох або більше доповідей та отримати один збірник необхідно додатково сплатити внесок у розмірі 100 грн. за публікацію наступних тез доповіді. При цьому право на подачу тез надається лише одному учаснику або учасникам при подачі тез у співавторстві.

Електронний макет буде надісланий через 10 робочих днів після проведення конференції.

Розсилка друкованих збірників відбудеться через місяць після проведення конференції на поштову адресу учасників, вказану під час заповнення онлайн анкети.

 

Контакти організаційного комітету:

Асоціація аспірантів-юристів

Телефон: 099 415-08-03

Час роботи: Пн-Пт 08:00-17:00

 Електронна пошта: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Офіційний сайт: www.lawgraduate.org.ua

GOTO_TOP