ГоловнаКорисна інформаціяСпеціалізовані вчені ради


ПЕРЕЛІК

СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ВЧЕНИХ РАД ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

«ЮРИДИЧНІ НАУКИ»

(станом на 01.01.2015 р.)

Всього: 56 спеціалізованих вчених рад

 

Можливість захисту дисертації за спеціальністю:

12.00.01 – у 14 спеціалізованих вчених рад

12.00.02 – у 9 спеціалізованих вчених рад

12.00.03 – у 12 спеціалізованих вчених рад

12.00.04 – у 7 спеціалізованих вчених рад

12.00.05 – у 6 спеціалізованих вчених рад

12.00.06 – у 5 спеціалізованих вчених рад

12.00.07 – у 22 спеціалізованих вчених рад

12.00.08 – у 12 спеціалізованих вчених рад

12.00.09 – у 14 спеціалізованих вчених рад

12.00.10 – у 5 спеціалізованих вчених рад

12.00.11 – у 4 спеціалізованих вчених рад

12.00.12 – у 6 спеціалізованих вчених рад

 

Академія адвокатури України 1

К 26.122.01 – 12.00.08, 12.00.09, 12.00.12

 

ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» 1

Д 26.139.01 – 12.00.01, 12.00.07

 

ДВНЗ «Запорізький національний університет» 1

К 17.051.07 – 12.00.07

 

ДВНЗ «Ужгородський національний університет» 1

К 61.051.07 – 12.00.02, 12.00.07

 

Державний науково-дослідний інститут МВС України 1

Д 26.732.01 – 12.00.07, 12.00.08

 

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ МВС України 1

Д 08.727.02 – 12.00.07, 12.00.09

 

Донецький національний університет 1

К 11.051.12 – 12.00.04

 

Донецький юридичний інститут МВС України 1

К 11.737.01 – 12.00.09

 

Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України 3

Д 26.236.02 – 12.00.03, 12.00.06, 12.00.08

Д 26.236.03 – 12.00.01, 12.00.02, 12.00.07

Д 26.236.04 – 12.00.05

 

Інститут економіко-правових досліджень НАН України (м. Донецьк) 1

Д 11.170.02 – 12.00.04, 12.00.06

 

Інститут законодавства Верховної Ради України 1

Д 26.867.01 – 12.00.01, 12.00.02, 12.00.03, 12.00.07, 12.00.11

 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 5

Д 26.001.04 – 12.00.01, 12.00.02, 12.00.07

Д 26.001.05 – 12.00.08, 12.00.09, 12.00.10

Д 26.001.06 – 12.00.03, 12.00.04, 12.00.06

Д 26.001.10 – 12.00.03, 12.00.11

Д 26.001.46 – 12.00.05

 

Класичний приватний університет 2

Д 17.127.07 – 12.00.08, 12.00.09

Д 17.127.09 – 12.00.01, 12.00.07

 

Львівський державний університет внутрішніх справ МВС України 1

К 35.725.02 – 12.00.08, 12.00.12

 

Львівський національний університет імені Івана Франка 1

Д 35.051.03 – 12.00.01, 12.00.09

 

Маріупольський державний університет 1

К 12.093.01 – 12.00.01, 12.00.02

 

Міжнародний гуманітарний університет 1

К 41.136.01 – 12.00.01, 12.00.03, 12.00.09

 

Національний авіаційний університет 1

К 26.062.16 – 12.00.07

 

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова 1

К 26.053.18 – 12.00.01

 

Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України 1

К 64.502.01 – 12.00.08

 

Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України 1

Д 26.500.01 – 12.00.03, 12.00.04

 

ПВНЗ «Львівський університет бізнесу і права» 1

К 35.140.02 – 12.00.07, 12.00.10

 

ПВНЗ «Міжнародний університет бізнесу і права» 1

К 67.135.03 – 12.00.07

 

ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом» 2

Д 26.142.01 – 12.00.04

Д 26.142.02 – 12.00.07

 

Національна академія внутрішніх справ МВС України 5

Д 26.007.01 – 12.00.12, 19.00.06

Д 26.007.03 – 12.00.07, 12.00.08

Д 26.007.04 – 12.00.01, 12.00.02

Д 26.007.05 – 12.00.09

К 26.007.06 – 12.00.03

 

Національна академія прокуратури України Генеральної прокуратури України 2

Д 26.730.01 – 12.00.08, 12.00.09, 12.00.10

Д 26.730.02 – 12.00.03, 12.00.07

 

Національний університет  державної податкової служби України Міністерства доходів і зборів України 2

Д 27.855.02 – 12.00.07

К 27.855.03 – 12.00.09

 

Національний університет «Львівська політехніка» 1

К 35.052.19 – 12.00.01, 12.00.07, 12.00.12

 

Національний університет «Одеська юридична академія» 3

Д 41.086.01 – 12.00.01, 12.00.02, 12.00.07, 12.00.10

Д 41.086.03 – 12.00.03, 12.00.05, 12.00.08, 12.00.09

Д 41.086.04 – 12.00.04, 12.00.11, 12.00.12

 

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого 4

Д 64.086.01 – 12.00.07, 12.00.08, 12.00.09

Д 64.086.02 – 12.00.01, 12.00.03, 12.00.12

Д 64.086.03 – 12.00.05, 12.00.10, 12.00.11

Д 64.086.04 – 12.00.02, 12.00.04, 12.00.06

 

Національний університет біоресурсів і природокористування України 1

К 26.004.16 – 12.00.06, 12.00.07

 

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля 1

К 29.051.10 – 12.00.05

 

Харківський національний університет внутрішніх справ МВС України 4

Д 64.700.01 – 12.00.07, 12.00.09

Д 64.700.02 – 12.00.01, 12.00.02

Д 64.700.03 – 12.00.08

К 64.700.08 – 12.00.03, 12.00.05

 

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна 1

К 64.051.28 – 12.00.03, 12.00.07, 12.00.09

Scroll to Top