HomeКорисна інформація


12. ЮРИДИЧНІ НАУКИ

12.00.01 Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень;

12.00.02 Конституційне право; муніципальне право;

12.00.03 Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право;

12.00.04 Господарське право, господарсько-процесуальне право;

12.00.05 Трудове право; право соціального забезпечення;

12.00.06 Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право;

12.00.07 Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право;

12.00.08 Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право;

12.00.09 Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність;

12.00.10 Судоустрій; прокуратура та адвокатура;

12.00.11 Міжнародне право;

12.00.12 Філософія права.

GOTO_TOP