Асоціація аспірантів-юристів є професійною юридичною громадською організацією, яка об’єднує юристів, які навчаються в аспірантурі, ад’юнктурі та які є здобувачами, активно займаються дисертаційними дослідженнями у сфері права. Асоціація аспірантів-юристів була створена наприкінці 2009 року групою молодих науковців з м. Харків.

Головні завдання діяльності Асоціації аспірантів-юристів:

1) організація наукових семінарів, круглих столів, конференцій регіонального, всеукраїнського , міжнародного рівня;

2) надання методологічної допомоги членам організації під час написання дисертаційних досліджень;

3) створення форуму для ефективного спілкування молодих науковців-правників;

4) представництво інтересів членів організації у зносинах з органами державної влади: Вищою атестаційною комісією України, Міністерством освіти та науки України, а також з Національною академією правових наук України;

5) розробка та впровадження комплексних проектів, спрямованих на розвиток вітчизняної юридичної науки;

6) сприяння впровадженню на практиці діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх без виключення форм власності результатів дисертаційних досліджень членів організації;

7) організація спільного дозвілля членів організації для забезпечення їх неформального спілкування.

GOTO_TOP